basdec ໃນປະເທດອັງກິດ ສຳ ລັບການຮ່ວມມື ໃໝ່ ໃນດ້ານການປ້ອງກັນແລະການບິນ
16 Bursa

BASDEC ໃນອັງກິດ ສຳ ລັບການຮ່ວມມື ໃໝ່ ໃນດ້ານການປ້ອງກັນແລະການບິນ

ກຸ່ມບໍລິສັດປ້ອງກັນອາວະກາດແລະການບິນ Bursa Bursa (BASDEC), ເຊິ່ງ ດຳ ເນີນງານພາຍໃຕ້ມຸງຂອງສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະ ກຳ Bursa, ຖືກຈັດຂື້ນຢູ່ເມືອງ Manchester, Coventry, Oxford ແລະ London ຂອງກົມການຄ້າສາກົນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດອັງກິດ. [ອ່ານຕໍ່ ... ]