ມື້ນີ້ໃນປະຫວັດສາດ: 14 ເດືອນກຸມພາ 1992 ການຝຶກອົບຮົມ Machinist

ໃນມື້ນີ້, ການຝຶກອົບຮົມຂອງເດືອນກຸມພາ Machinist
ໃນມື້ນີ້, ການຝຶກອົບຮົມຂອງເດືອນກຸມພາ Machinist

ມື້ນີ້ໃນປະຫວັດສາດ
14 ກຸມພາ 1992 ກົນຈັກການຝຶກອົບຮົມກົນຈັກໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິການ.
ຄົ້ນຫາຂ່າວທາງລົດໄຟ

ເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ຄໍາເຫັນ